Tutkinto-ohjelman koodin lopussa voi olla tarkenteita, esim.
EM: suoraan maisteriopintoihin valittujen ohjelma
KJ: LUTissa kandidaatin opinnoista jatkavien maisteriohjelma
DD: ja TR: Double/Triple Degree (toteutus yhteistyössä ulkomaisen yliopiston kanssa)

Opinto-opas

Ohje
Kausi:
Tutkinto-ohjelma
Koulutusohjelma:
Taso:
Toteutuspaikkakunta: