Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Sivuopinnot (ylempi tutkinto) (LUTDMSivuopinnot)
Kausi: 2020-2021

Osaamistavoitteet:

Sisältö:

Tässä esitetään kaikki LUTin eri ohjelmien tarjoamat, ylemmän tutkinnon opiskelijoille suunnatut sivuopintokokonaisuudet. Kokonaisuuksiin ja niiden sisältämiin opintoihin voi tutustua täällä, valinnat on tehtävä varsinaiseen tutkinto-ohjelmaan liittyvässä, ensisijaisessa suunnitelmassa.

Tutkintokohtaiset ohjeistukset sivuopintojen valintaan löytyvät tutkintorakenteesta sivuopintojen kohdalta. Tarkista oman tutkintosi vaatima sivuopintojen laajuus tutkintorakenteesta ja liitä HOPSiisi oikean laajuinen kokonaisuus, jos tarjolla on useita laajuuksia.

Myös muissa yliopistoissa suoritettuja sivuopintokokonaisuuksia voidaan anomuksesta hyväksyä tutkintoihin. Opintojen ohjaajat neuvovat sivuopintojen valinnassa ja muualla, esim. ulkomaan vaihdossa, tehtävien sivuopintojen hyväksyttämisessä tutkintoon (varmistettava etukäteen!).


OpintojaksoMinMax
Kauppatieteiden tuottamat sivuopintokokonaisuudet
  Tekniikan opiskelijoille
    International Business and Management24,00
    Liiketoimintaosaaminen21,00
    Liiketoimintaosaaminen24,00
    Liiketoimintaosaaminen, verkko-opinnot25,00
  Kauppatieteiden opiskelijoille
    Digitalization and Business Analytics24,00
    Hankintojen johtaminen24,00
    International Marketing24,00
    International Business and Entrepreneurship24,00
    Johtaminen24,00
    Kansainvälinen liiketoiminta24,00
    Kansainvälinen markkinointi24,00
    Laskentatoimi24,00
    Strategy and Innovation24,00
    Supply Management24,00
    Sustainable Business24,00
    Taloustiede24,00
    Yritysjuridiikka24,00
Tuotantotalouden tuottamat sivuopintokokonaisuudet
  Tuotantotalous, laaja24,00
  Industrial Engineering and Management24,00
  Järjestetään Lahdessa
    Yrittäjyys24,00
    Entrepreneurship24,00
  Pääsääntöisesti tekniikan opiskelijoille
    Tuotantotalous20,00
    Tuotantotalous24,00
    Järjestetään Lahdessa
      Innovaatiojohtaminen24,00
      Suorituskyvyn johtaminen24,00
Tietotekniikan tuottamat sivuopintokokonaisuudet
  Ohjelmistotuotanto20,00
  Ohjelmistotuotanto24,00
  Software Engineering and Digital Transformation20,00
  Software Engineering and Digital Transformation24,00
Konetekniikan tuottamat sivuopintokokonaisuudet
  Konetekniikka20,00
  Konetekniikka24,00
  Advanced Materials Engineering25,00
  Advanced Materials Engineering20,00
  Koneautomaatio20,00
  Vain konetekniikan opiskelijoille
    Laser Processing20,00
Energiatekniikan tuottamat sivuopintokokonaisuudet
  Energiatekniikka20,00
  Energiatekniikka24,00
  Energiatekniikka, laaja20,00
  Bio-Energy Technology23,00
  Bio-Energy Technology24,00
  Modelling of Energy Systems20,00
  Vain JEDI-, DIODI-, MEC-, ELEC- ja Biorefineries-ohjelmien opiskelijoille
    Energy Technology (Distance Learning)21,00
Sähkötekniikan tuottamat sivuopintokokonaisuudet
  Sähkötekniikka20,00
  Sähkötekniikka24,00
  Renewable Energy and Energy Efficiency20,00
  Vain ELEC-ohjelman opiskelijoille
    Sähköverkot ja -markkinat21,00
  Embedded Systems and Communications21,00
  Embedded Systems and Communications24,00
Ympäristötekniikan tuottamat sivuopintokokonaisuudet
  Ympäristötekniikka20,00
  Ympäristötekniikka24,00
  Environmental Responsibility20,00
  Environmental Responsibility24,00
  Järjestetään Lahdessa, vain tuotantotalouden ja ympäristötekniikan opiskelijoille
    Circular Economy20,00
    Circular Economy24,00
Kemiantekniikan tarjoamat sivuopintokokonaisuudet
  Kemia21,00
  Kemia24,00
  Kemian prosessitekniikka21,00
  Kemian prosessitekniikka24,00
  Advanced Water Technology20,00
  Biobased Chemical Engineering20,00
  Biobased Chemical Engineering24,00
  Vain kemiantekniikan opiskelijoille
    Advanced Process Engineering20,00
  Advanced Chemistry20,00
Laskennallisen tekniikan tuottamat sivuopintokokonaisuudet
  Technomathematics20,00
  Technical Physics20,00
  Data Analytics and Pattern Recognition20,00
LUT School of Energy Systemsin tarjoamat sivuopintokokonaisuudet
  Vain tuotantotalouden opiskelijoille
    Energia ja liiketoiminta24,00
    Energiatekniikan tekniset ratkaisut24,00
Muiden yliopistojen kanssa yhteistyössä toteutettavat sivuopintokokonaisuudet
  Kiertotalouden monialainen opintokokonaisuus20,00
  FITech (Finnish Institute of Technology)20,00
  Liiketoimintaosaaminen, verkko-opinnot25,00