Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO), Lahti (KaMTIJO_EM)
Kausi: 2022-2023

Osaamistavoitteet:

Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmasta valmistunut kauppatieteiden maisteri:

1. Opiskelija on pätevä tietojohtamisen ja johtajuuden asiantuntija joka
- pystyy keskustelemaan johtajuuden teorioista, näkökulmista ja käsitteistä
- pystyy analysoimaan organisaatioita tietojohtamisen näkökulmista
- osaa soveltaa tietojohtamista organisaatioiden monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen

2. Opiskelijalla on hyvät valmiudet liiketaloustieteen soveltavaan tutkimuksen ja
- osaa systemaattisesti analysoida tieteenalansa tutkimusongelmia
- osaa tehdä hyvin perusteltuja johtopäätöksiä ja pohtia analyyttisesti tutkimuksen vaikuttavuutta
- osaa laatia hyvän tieteellisen käytännön mukaisen tutkimusraportin

3. Opiskelijalla on kyky toimia vastuullisesti liiketoiminnassa ja
- syvällinen ymmärrys tieteenalaansa liittyvistä vastuullisuuskysymyksistä
- hän osaa arvioida kriittisesti liiketoimintaan liittyvien päätösten vaikutuksia vastuullisuusnäkökulmasta

4. Opiskelijalla on hyvät tiimityötaidot ja
- hän on tehokas tiimin jäsen ja osaa ratkaista ongelmia tiimeissä
- hänellä on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot


Sisältö:

Kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM), laajuus 120 op, suoritusaika n. 2 vuotta (=ylempi korkeakoulututkinto).

Tutkintorakenne:

Ydinopinnot 66 op
Syventymisopinnot 48 op
Kieliopinnot (samaa kieltä) 6 op
Opintopisteet yhteensä 120 op (min.)


OpintojaksoMinMax
Ydinopinnot66,00
Syventymisopinnot48,00
Kieli- ja viestintäopinnot6,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00