Lappeenranta University of Technology Saimaan ammattikorkeakoulu

Kirjaston asiakastiedot
Library customer data


Kirjastokortin voi käydä aktivoimassa kirjaston palvelupisteessä aikaisintaan vuorokauden kuluttua tämän lomakkeen lähettämisestä.

You can pick up your library card from the library service desk not earlier than 24 hours after you have sent this form.

* 

* 

* 

Asiakasryhmä / Customer group *

Olen tutustunut kirjaston käyttö- ja lainaussääntöihin ja sitoudun noudattamaan niitä.Vastaan kirjastokortillani lainatusta aineistosta. Ilmoitan välittömästi yhteystietojeni muutoksista ja kirjastokorttini katoamisesta kirjastoon.

I shall comply with the rules of the library. As the holder of the library card, I am responsible for all material borrowed with the card. I shall notify the library immediately about changes of name, address or e-mail. I shall also notify the library about the lost of my card without delay.
 
Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi pyydettäessä. Henkilötiedot tallennetaan asiakasrekisteriin,josta tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Please, be ready to certify your identity in the library. The personal data in the library register will not be released to outside parties.


HUOM! Kirjastokortin voi käydä aktivoimassa kirjaston palvelupisteessä aikaisintaan vuorokauden kuluttua tämän lomakkeen lähettämisestä.

NOTE! You can pick up your library card from the library service desk not earlier than 24 hours after you have sent this form.