Lappeenranta University of Technology Saimaan ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu

Kirjaston asiakastiedot
Library customer data

Tällä lomakkeella ilmoittaudut LUT-tiedekirjaston asiakkaaksi tai ilmoitat muuttuneet yhteystietosi.

With this form you register as a customer of the LUT Academic Library or notify your changed customer information.

Kirjasto, jossa asioin / The library I use *

Asiakasryhmä / Customer group *

Olen tutustunut kirjaston käyttö- ja lainaussääntöihin ja sitoudun noudattamaan niitä. Vastaan kirjastokortillani lainatusta aineistosta. Ilmoitan kirjastoon välittömästi yhteystietojeni muutoksista ja kirjastokorttini katoamisesta. Varaudun todistamaan henkilöllisyyteni.

I shall comply with the rules of the library. As the holder of the library card, I am responsible for all material borrowed with the card. I shall notify the library immediately about changes of name, address or e-mail. I shall also notify the library about the lost of my card without delay. I´m ready to certify my identity in the library.

Annan suostumukseni henkilötietojeni keräämiseen ja käsittelyyn. Henkilötietoja on oikeus käyttää asiakkuuden ylläpitoa varten. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille (poikkeuksena tarvittaessa laskutus). Kirjasto on asettanut esille tietosuoja-asetuksen edellyttämät tiedot.

I give my consent to collect and process my personal information. The library is entitled to use my personal information for customer relation purposes. The personal data on the library register will not be given to outside parties (except invoicing when necessary). The library has provided me with information required by GDPR.

Kirjastokortin voi noutaa valitsemastasi kirjastosta aikaisintaan yhden työpäivän kuluttua.

You can pick up your library card from the selected library at the earliest after one business day.