Lappeenranta University of Technology Saimaan ammattikorkeakoulu

Kaukopalvelupyyntö – Interlibrary loan request

Sitoudun noudattamaan lähettäjäkirjaston käyttösääntöjä. Olen lukenut kirjaston hinnaston.
I commit to follow the library rules. I have read the library’s price list.
Tämän lomakkeen täyttämällä annan suostumukseni tietojeni keräämiseen ja käsittelyyn. Antamiani tietoja käytetään lomakkeessa mainittuun tarkoitukseen ja säilytetään käsittelyn ajan, maksimissaan kaksi vuotta. Kirjasto on asettanut esille tietosuoja-asetuksen edellyttämät tiedot.

By filling this form, I give my consent to collect and process my personal information. The library is entitled to use my personal information for the purpose mentioned in the form. Information will be kept for processing time, a maximum of two years. The library has provided me with information required by GDPR.

Tilaajan tiedot – Personal details

Asiakasryhmä
Customer group *

Julkaisun tiedot - Publication details


Pyydetään
Form of delivery
Tilataan
To be ordered from