Lappeenranta University of Technology Saimaan ammattikorkeakoulu

Varaa aika tietopalveluun
Book a time for information service

Lappeenrannan tiedekirjaston asiakkaat voivat varata tällä lomakkeella puolen tunnin opastuksen tiedonhakuun.

The customers of Lappeenranta Academic Library can book a half-hour guidance for information retrieval by filling this form.
Tämän lomakkeen täyttämällä annan suostumukseni tietojeni keräämiseen ja käsittelyyn. Antamiani tietoja käytetään lomakkeessa mainittuun tarkoitukseen ja säilytetään käsittelyn ajan, maksimissaan kaksi vuotta. Kirjasto on asettanut esille tietosuoja-asetuksen edellyttämät tiedot.

By filling this form, I give my consent to collect and process my personal information. The library is entitled to use my personal information for the purpose mentioned in the form. Information will be kept for processing time, a maximum of two years. The library has provided me with information required by GDPR.
Missä haluat opastuksen? *
Where do you want to have your guidance? *

Kirjaston henkilökunta vahvistaa sähköpostilla tapaamisen ajankohdan.
Library staff will confirm the date and time of the appointment by e-mail.