Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Data-analytiikka päätöksenteossa, Tuotantotalous (TuDDAP_EM)
Kausi: 2023-2024

Osaamistavoitteet:

Data-analytiikka päätöksenteossa diplomi-insinööri osaa:

1. Kerätä ja hallita monimuotoista dataa sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä.
2. Käsitellä, tutkia ja ymmärtää dataa sekä arvioida ja mallintaa datan hankintaprosessia, datan laatua ja merkityksellisyyttä.
3. Jalostaa ja tuottaa informaatiota liiketoiminnan tarpeisiin hyödyntämällä data-analytiikan työkaluja, analyysejä, luokitteluja ja malleja.
4. Visualisoida dataa ja/tai informaatiota ja raportoida analyysien tuloksia sekä soveltaa analyysien tuloksia liiketoiminnan kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi.
5. Tulkita ja viestiä liiketoimintatietoa päätöksentekijöille ja ohjata organisaatiota kohti data-ohjautuvaa kulttuuria.
6. Analysoida kehitystarpeita ja suunnitella toimia ja projekteja liiketoiminnan edistämiseksi.
7. Arvioida teknisiä ratkaisuja liiketoiminnan, kestävyyden ja vastuullisuuden kannalta.
8. Soveltaa uuden tieteellisen tutkimuksen tuloksia ja kehittää taitoja edelleen.
9. Soveltaa ja hyödyntää uutta tietoa elinikäisessä oppimisessa.


Sisältö:

Suoritettava tutkinto on Diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.), ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin. Opintojen laajuus on 120 op ja ne on mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.

Ohjelmassa yhdistetään tekniikan, talouden ja johtamisen sekä ohjelmistotekniikan opintoja. Ohjelmasta valmistuneet toimivat yritysten laaja-alaisina toiminnan analysoijina ja kehittäjinä jatkuvasti muuttuvissa ja verkostoituneissa globaaleissa ympäristöissä. Osaaminen rakentuu modernien menetelmien ja työkalujen (esim. SAS JMP, UiPath, Power BI) tehokkaalle käytölle.


OpintojaksoMinMax
Ydinopinnot25,00
Syventymisopinnot60,00
Sivuopinnot24,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00