Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Sähkötekniikka DIODI (SaDDIODI_EM)
Kausi: 2023-2024

Osaamistavoitteet:

Sähkötekniikan diplomi-insinööri kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, tiedonhakuun ja analyyttiseen ongelmanratkaisuun. Hänellä on kyky toimia ryhmän jäsenenä, suunnitella, toteuttaa ja johtaa erilaisia hankkeita sekä kommunikoida niihin liittyen. Sähkötekniikasta valmistunut on tietoinen alansa eettisistä ulottuvuuksista sekä yhteiskunnallisista vaikutuksista, ja hän kykenee arvioimaan kriittisesti myös alansa tulevaisuutta.

Sähkötekniikasta valmistuneella on kyky soveltaa sähkötekniikan keskeisiä teorioita käytännön sähköteknisiin ja elektronisiin laitteisiin. Hän pystyy soveltamaan tietojaan ja taitojaan alan tuotekehitykseen, tutkimukseen ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä sekä näiden johtamisessa. Koulutus antaa valmiudet myös tieteelliseen jatkokoulutukseen ja itsenäiseen opiskeluun.Sisältö:

Perustietoja

• tutkinto diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.)
• ylempi korkeakoulututkinto, antaa hakukelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin
• laajuus 120 op
• opinnot on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna, mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.

Tutkintorakenne

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op muodostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, mahdollisesta sivuopintokokonaisuudesta sekä vapaasti valittavista opinnoista.


Syventymisopinnoiksi valitaan yksi seuraavista: Sähköverkot ja -markkinat (DIODI), Control and Automation, Control and Communication (DIODI) tai Electrical Drives. Syventymisopinnot sisältävät diplomityön (30 op).

Sähköverkot ja -markkinat syventymisopintoihin suositellaan sivuopintokonaisuudeksi KaDSOLITO Liiketoimintaosaamisen verkko-opinnot tai Energy Technolgy (Distance Learning). Muiden  syventymisopintojen laajuus on vähintään 80 op ja  DI-tutkintoon ei kuulu sivuopintokokonaisuutta.OpintojaksoMinMax
Ydinopinnot25,00
Syventymisopinnot65,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00