Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Sähkötekniikka (SaDSate_KJ)
Kausi: 2023-2024

Osaamistavoitteet:

Sähkötekniikan diplomi-insinööri kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, tiedonhakuun ja analyyttiseen ongelmanratkaisuun. Hänellä on kyky toimia ryhmän jäsenenä, suunnitella, toteuttaa ja johtaa erilaisia hankkeita sekä kommunikoida niihin liittyen. Sähkötekniikasta valmistunut on tietoinen alansa eettisistä ulottuvuuksista sekä yhteiskunnallisista vaikutuksista, ja hän kykenee arvioimaan kriittisesti myös alansa tulevaisuutta.

Sähkötekniikasta valmistuneella on kyky soveltaa sähkötekniikan keskeisiä teorioita käytännön sähköteknisiin ja elektronisiin laitteisiin. Hän pystyy soveltamaan tietojaan ja taitojaan alan tuotekehitykseen, tutkimukseen ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä sekä näiden johtamisessa. Koulutus antaa valmiudet myös tieteelliseen jatkokoulutukseen ja itsenäiseen opiskeluun.


Sisältö:

Perustietoja

  • tutkinto diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.)
  • ylempi korkeakoulututkinto, antaa hakukelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin
  • laajuus 120 op
  • opinnot on mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.

Tutkintorakenne

Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 op ja se koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopintokokonaisuudesta ja vapaasti valittavista opinnoista.

Sähkötekniikan ydinopintoihin kuuluu pakollista työharjoittelua 2 op; tämän ylittävä osuus sijoitetaan vapaasti valittaviin opintoihin. Vaihtoehtoisissa ydinopinnoissa suoritetaan laboratorio/työkursseja vähintään 6 op.

Sähkötekniikan syventymisopinnoissa on viisi alaa, joista opiskelija valitsee yhden:
- Aurinkotalous, jossa syventymisopintoina Solar Economy
- Sähköverkot ja -markkinat, jossa syventymisopintoina Sähköverkot ja -markkinat
- Säätötekniikka, jossa syventymisopinnoiksi valittavissa Control and Automation tai Control and Communication
- Sähkökäyttötekniikka,jossa syventymisopinnoiksi valittavissa Electromechanics, Power Electronic Design tai Electrical Drives sekä
- Sovellettu elektroniikka, jossa syventymisopintoina Sovellettu Elektronikka.
Syventymisopinnot sisältävät diplomityön (30 op). 

Solar Economyn syventymisopintoihin suositellaan sivuopintokonaisuudeksi joko YmDSaResp Environmental Responsibility tai EnDSaBT Bio-Energy Technology. Sähköverkot ja -markkinat syventymisopintoihin suositellaan sivuopinnoiksi KaDSOLITO Liiketoimintaosaaminen, KaSOLiik Liiketoimintaosaaminen, TukSo Tuotantotalous tai EnSaM150 Energiatekniikka, laaja. Muiden syventymisopintojen laajuus on vähintään 80 op ja DI-tutkintoon ei kuulu sivuopintokokonaisuutta.

OpintojaksoMinMax
Ydinopinnot28,00
Syventymisopinnot70,00
Vapaasti valittavat opinnot0,0024,00