Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Energiatekniikka (EnDTeDI_Lah_EM)
Kausi: 2020-2021

Osaamistavoitteet:

EnTeDI-DI-ohjelmasta valmistunut opiskelija
• ymmärtää eri teknologioiden, käytännön sovellutusten, prosessien ja toimien merkityksen energiantuotannossa, osana voimajärjestelmää ja energiamarkkinoita ja energiankäyttöä
• on omaksunut elinkaariajattelun ja kestävän kehityksen energiatekniikan yhteydessä
• osaa soveltaa ja suunnitella matemaattisia malleja energiateknisiin ongelmiin
• osaa hallinnoida projekteja ja työskennellä projektiryhmän jäsenenä
• osaa viestiä ja toimia osana akateemista- ja tutkimusyhteisöä.


Sisältö:

Perustietoja

• tutkinto diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.)
• ylempi korkeakoulututkinto, antaa hakukelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin
• laajuus 120 op
• opinnot on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna, mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.

EnTeDI-DI-ohjelman tutkinnon rakenne

Energiatekniikan diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 op. Se koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopintokokonaisuudesta ja vapaasti valittavista opinnoista.

Ydinopintoihin kuuluu pakollista työharjoittelua 2 op; tämän ylittävä osuus sijoitetaan vapaasti valittaviin opintoihin.
BH60A5400 Introduction to Circular Economy suoritetaan toisena opintovuotena (DI 2) joko 3 tai 5 op:n laajuisena.

Energiatehokkuuden syventymisopintojen laajuus on vähintään 72 op. Jos opiskelija valitsee syventymisopintojen vaihtoehtoisia opintojaksoja siten, että syventymisopintojen laajuus on vähintään 80 op, ei DI-tutkintoon tarvitse ottaa sivuopintokokonaisuutta.
BL20A0400 Sähkömarkkinat suoritetaan toisena opintovuotena (DI 2).

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Jos syventymisopintojen laajuus on vähintään 80 op, ei sivuopintokokonaisuutta tarvitse ottaa DI-tutkintoon.

EnTeDI -ohjelmaan suositellaan etäopiskeltavia sivuopintoja. LUTin tarjonnan lisäksi FiTechillä (Finnish Institute of Technology) on etäopiskeltavia tekniikan alan sivuopintokokonaisuuksia: https://www.fitech.io/

Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita mitä tahansa LUT:n opintojaksoja. Muiden kotimaisten/ulkomaisten yliopistojen opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutusta ja valinnaista työharjoittelua (opintoluonnoksena, pakollisen työharjoittelun 2 op:n ylittävä osuus) voi myös sisällyttää (anomuksesta).


OpintojaksoMinMax
Ydinopinnot24,00
Syventymisopinnot72,00
Sivuopinnot0,00
Vapaasti valittavat opinnot0,0016,00