Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Konetekniikka JEDI (KoDJEDI_KJ)
Kausi: 2020-2021

Osaamistavoitteet:

JEDI-DI-tutkinnon suorittanut opiskelija osaa

 • muodostaa käsityksen mekatronisten koneiden ja laitteiden toiminnasta, niiden dynamiikan analysoinnista ja simuloinnista osana moniteknisten tuotteiden suunnitteluprosessia
 • tunnistaa ja soveltaa työssään muiden tekniikan alojen tarpeita ja erityispiirteitä osana tuotekehitysprosessia
 • muodostaa käsityksen hitsattavien tuotteiden ja metallirakenteiden suunnittelusta, valmistusmenetelmistä sekä niiden kestoikään ja luotettavuuteen vaikuttavista tekijöistä
 • teollisuudessa käytetyimpien ja yleisimpien metallisten materiaalien hitsausprosessien periaatteet
 • teollisuudessa käytetyimpien ja yleisimpien valmistusprosessien periaatteet
 • hahmottaa loogisesti ja ratkaista innovatiivisesti teollisuudesta esiin nousevia tuotanto- ja valmistusteknisiä ongelmia
 • yhdistää materiaalinvalinnan osaksi valmistusystävällisen tuotteen suunnittelua

Sisältö:

Perustietoja

 • tutkinto diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.)
 • ylempi korkeakoulututkinto, antaa hakukelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin
 • laajuus 120 op
 • opinnot on mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.

Tutkintorakenne

Konetekniikan JEDI-diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 op. Se koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja mahdollisista vapaasti valittavista opinnoista.

Diplomityö ja seminaari (30 op) sisältyvät syventymisopintoihin.
Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Sivuopinnoiksi valitaan toinen seuraavista sivuopintokokonaisuuksista:

KoDSaLate Laser Processing tai
KoDSaMate20 Advanced Materials Engineering

Tutkintoon ei kuulu vapaasti valittavia opintoja, mutta opiskelija voi halutessaan suorittaa yliopistotasoisia opintoja 120 op:en ylittäviin opintoihin, edellyttäen, että ne eivät pidennä DI-tutkinnon suorittamista määräajassa (suositus kaksi vuotta). Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita esitiedot huomioiden mitä tahansa LUT:n opintojaksoja. Muiden kotimaisten/ulkomaisten yliopistojen opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutusta tai työharjoittelua voi sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin (anomuksesta).


OpintojaksoMinMax
Ydinopinnot21,00
Syventymisopinnot79,00
Sivuopinnot20,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00