Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Sähkötekniikka ELEC (SaDELEC_KJ)
Kausi: 2020-2021

Osaamistavoitteet:
Sähkötekniikan diplomi-insinööri kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, tiedonhakuun ja analyyttiseen ongelmanratkaisuun. Hänellä on kyky toimia ryhmän jäsenenä, suunnitella, toteuttaa ja johtaa erilaisia hankkeita sekä kommunikoida niihin liittyen. Sähkötekniikasta valmistunut on tietoinen alansa eettisistä ulottuvuuksista sekä yhteiskunnallisista vaikutuksista, ja hän kykenee arvioimaan kriittisesti myös alansa tulevaisuutta.

Sähkötekniikasta valmistuneella on kyky soveltaa sähkötekniikan keskeisiä teorioita käytännön sähköteknisiin ja elektronisiin laitteisiin. Hän pystyy soveltamaan tietojaan ja taitojaan alan tuotekehitykseen, tutkimukseen ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä sekä näiden johtamisessa. Kansainvälisestä toiminnasta ja kieliopinnoista kiinnostuneille yliopistomme tarjoaa laajan kielivalikoiman sekä erinomaiset mahdollisuudet lähteä opiskelijavaihtoon tai -harjoitteluun ulkomaille. Koulutus antaa valmiudet myös tieteelliseen jatkokoulutukseen ja itsenäiseen opiskeluun.

Sähkötekniikan ELEC-opinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella tehoelektroniikan päävirtapiiriratkaisuja eri sovelluskohteisiin ja mitoittaa laitteiden jäähdytyksen. Lisäksi hän osaa suunnitella sähkömagneettisia komponentteja sekä tunnistaa keskeiset häviömekanismit ja häiriölähteet. Hän osaa myös mallintaa erityyppisten sähkökoneiden toimintaa sekä käyttää sähkömekaanisten järjestelmien ja sen osien simulointityökaluja. Opiskelija hallitsee sähkökäyttöjen järjestelmäkokonaisuuksia (sis. mm. taajuudenmuuttaja, sähkömoottori tai -generaattori ja mekaaninen kuorma) sekä osaa mitoittaa ja valita sovelluskohteeseen sopivat sähkökäytön komponentit. Lisäksi hän ymmärtää pyörivien sähkökoneiden vektorisäätömenetelmiä ja osaa suunnitella taajuudenmuuttajan ohjaus- ja säätöalgoritmeja sekä sovellustason ohjelmia.


Sisältö:

The MSc programme ELEC is taught in Finnish


Facts

  • Degree Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.), (Diplomi-insinööri in Finnish)
  • Higher university degree, gives eligibility to apply for scientific doctoral studies
  • Extent 120 ECTS credits
  • Duration two years, full-time studies of 60 ECTS per academic year
  • MEC & ELEC is suitable for distance learning.

The Master's degree (120 ECTS) consists of core studies, specialisation studies, minor studies and elective studies. The specialisation studies include a Master's Thesis and a seminar.


OpintojaksoMinMax
Ydinopinnot30,00
Syventymisopinnot62,00
Sivuopinnot20,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00