Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Jatko-opintotarjonta (LUTJatkoopinnot)
Kausi: 2021-2022

Osaamistavoitteet:

Tieteelliseen jatkotutkintoon johtava koulutus perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja tieteellisen tutkimustiedon kasvattamiseen ja syventämiseen. Sen tavoitteena on tukea opiskelijan oppimista siten, että tutkinnon suoritettuaan hän

1. hallitsee syvällisesti oman tutkimusalansa, sen yhteiskunnalliseen merkityksen ja eettiset näkökohdat

2. tuntee laajasti oman alansa kehityksen, perusongelmat ja tutkimusmenetelmät sekä yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvät muut tieteenalat, mikä mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen

3. kykenee itsenäisesti, kriittisesti ja luovasti soveltamaan tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luomaan uutta tieteellistä tietoa oman tutkimusalansa piirissä

4. osaa tehdä itsenäistä tieteellistä tutkimustyötä ja toimia oman alansa vaativimmissa asiantuntijatehtävissä, kehittäjänä ja/tai yrittäjänä kansainvälisessä työskentely-ympäristössä

5. kykenee monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa sekä kehittämään jatkuvasti omaa sekä muiden osaamista

6. omaa erinomaiset vuorovaikutus-, viestintä- ja kielitaidot sekä tiimi- ja projektityöskentelytaidot ja osaa johtaa asioita ja/tai ihmisiä.


Sisältö:

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT tarjoaa mahdollisuuden suorittaa tekniikan tai kauppatieteiden tieteellisenä jatkotutkintona seuraavat tutkinnot:

  • tekniikan lisensiaatti (TkL)
  • tekniikan tohtori (TkT)
  • kauppatieteiden lisensiaatti (KTL)
  • kauppatieteiden tohtori (KTT)

Sekä tekniikan että kauppatieteiden alalla on mahdollista suorittaa myös filosofian tohtorin (FT) tutkinto. Tohtorin tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on neljä vuotta ja lisensiaatin tutkinnon kaksi vuotta.

Jatkotutkinnon opinnot (lisensiaatti, tohtori) ovat laajuudeltaan 40 op, josta vähintään 20 op tulee olla tutkimusalan opintoja. Niitä täydentävät opinnot ovat ns. tutkimusalaa tukevia opintoja. Lisätietoja tohtoriopinnoista saa opintoportaali Unista.

Maisteritason opintojaksoja, jotka on merkitty soveltuviksi jatko-opintoihin, voi yleensä sisällyttää jatkotutkintoon. Näiden opintojaksojen sisällyttämisestä jatkotutkintoon tulee kuitenkin ensin neuvotella jatko-opintojen ohjaajan kanssa.

LUT-yliopiston jatko-opintojaksot ovat usein englanninkielisiä tai tarvittaessa englanniksi järjestettäviä. Osa opintojaksoista voi olla tarjonnassa vain joka toinen lukuvuosi tai kun kysyntää ilmenee. Opetusta voidaan järjestää myös intensiiviopetuksena. Lisätietoja opetusjärjestelyistä saat opintojaksokuvauksista ja/tai opintojakson vastuuopettajalta.


OpintojaksoMinMax
Kemiantekniikka, jatko-opintojaksot0,00
Energiatekniikka, jatko-opintojaksot0,00
Sähkötekniikka, jatko-opintojaksot0,00
Ympäristötekniikka, jatko-opintojaksot0,00
Konetekniikka, jatko-opintojaksot0,00
Laskennallinen tekniikka, jatko-opintojaksot0,00
Kauppatiede, jatko-opintojaksot0,000,00
Ohjelmistotuotanto, jatko-opintojaksot0,00
Tuotantotalous, jatko-opintojaksot0,00
Muita tohtoriopiskelijoille soveltuvia opintojaksoja0,00