Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Sähkötekniikka ELEC (SaDELEC_Tur_EM)
Kausi: 2021-2022

Osaamistavoitteet:

Sähkötekniikan diplomi-insinööri kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, tiedonhakuun ja analyyttiseen ongelmanratkaisuun. Hänellä on kyky toimia ryhmän jäsenenä, suunnitella, toteuttaa ja johtaa erilaisia hankkeita sekä kommunikoida niihin liittyen. Sähkötekniikasta valmistunut on tietoinen alansa eettisistä ulottuvuuksista sekä yhteiskunnallisista vaikutuksista, ja hän kykenee arvioimaan kriittisesti myös alansa tulevaisuutta.

Sähkötekniikasta valmistuneella on kyky soveltaa sähkötekniikan keskeisiä teorioita käytännön sähköteknisiin ja elektronisiin laitteisiin. Hän pystyy soveltamaan tietojaan ja taitojaan alan tuotekehitykseen, tutkimukseen ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä sekä näiden johtamisessa. Kansainvälisestä toiminnasta ja kieliopinnoista kiinnostuneille yliopistomme tarjoaa laajan kielivalikoiman sekä erinomaiset mahdollisuudet lähteä opiskelijavaihtoon tai -harjoitteluun ulkomaille. Koulutus antaa valmiudet myös tieteelliseen jatkokoulutukseen ja itsenäiseen opiskeluun.

Sähkötekniikan ELEC-opinnot suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella tehoelektroniikan päävirtapiiriratkaisuja eri sovelluskohteisiin ja mitoittaa laitteiden jäähdytyksen. Lisäksi hän osaa suunnitella sähkömagneettisia komponentteja sekä tunnistaa keskeiset häviömekanismit ja häiriölähteet. Hän osaa myös mallintaa erityyppisten sähkökoneiden toimintaa sekä käyttää sähkömekaanisten järjestelmien ja sen osien simulointityökaluja. Opiskelija hallitsee sähkökäyttöjen järjestelmäkokonaisuuksia (sis. mm. taajuudenmuuttaja, sähkömoottori tai -generaattori ja mekaaninen kuorma) sekä osaa mitoittaa ja valita sovelluskohteeseen sopivat sähkökäytön komponentit. Lisäksi hän ymmärtää pyörivien sähkökoneiden vektorisäätömenetelmiä ja osaa suunnitella taajuudenmuuttajan ohjaus- ja säätöalgoritmeja sekä sovellustason ohjelmia.


Sisältö:

Perustietoja

  • tutkinto diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.)
  • ylempi korkeakoulututkinto, antaa hakukelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin
  • laajuus 120 op
  • opinnot on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna, mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.

Tutkintorakenne

Diplomi-insinöörin tutkinto 120 op muodostuu

  • ydinopinnoista
  • syventymisopinnoista, joihin sisältyy diplomityö
  • sivuopintokokonaisuudesta
  • mahdollisista vapaasti valittavista opinnoista.

Sähkötekniikan DI-ohjelman (ELEC) tutkinnon rakenne

Ydinopintojen laajuus on 30 op ja niihin kuuluu 2 op pakollista työharjoittelua.

Sähkökäyttötekniikan syventymisopinnot sisältävät diplomityön (30 op).

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. ELEC-DI-ohjelmaan suositeltuja sivuopintokonaisuuksia ovat:
KoDSaKauto Koneautomaatio
SaDSVM Sähköverkot ja -markkinat DIODI
ENDETDL Energy Technology (Distance Learning)
KaDSOLITO Liiketoimintaosaaminen
FITech (Finnish Institute of Technology) verkostoyliopisto https://fitech.io/


OpintojaksoMinMax
Ydinopinnot30,00
Syventymisopinnot66,00
Sivuopinnot20,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00