Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Energiatekniikka (EnDTeDI_Lap_EM)
Kausi: 2022-2023

Osaamistavoitteet:

EnTeDI-DI-ohjelmasta valmistunut opiskelija
• ymmärtää eri teknologioiden, käytännön sovellutusten, prosessien ja toimien merkityksen energiantuotannossa, osana voimajärjestelmää ja energiamarkkinoita ja energiankäyttöä
• on omaksunut elinkaariajattelun ja kestävän kehityksen energiatekniikan yhteydessä
• osaa soveltaa ja suunnitella matemaattisia malleja energiateknisiin ongelmiin
• osaa hallinnoida projekteja ja työskennellä projektiryhmän jäsenenä
• osaa viestiä ja toimia osana akateemista- ja tutkimusyhteisöä.


Sisältö:

Perustietoja

• tutkinto diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.)
• ylempi korkeakoulututkinto, antaa hakukelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin
• laajuus 120 op
• opinnot on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna, mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.

EnTeDI-DI-ohjelman tutkinnon rakenne

Energiatekniikan diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 op. Se koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopintokokonaisuudesta ja vapaasti valittavista opinnoista.

Ydinopintoihin kuuluu pakollista työharjoittelua 2 op; tämän ylittävä osuus sijoitetaan vapaasti valittaviin opintoihin.
BH60A4401 Introduction to Sustainability suoritetaan toisena opintovuotena (DI 2).

Energiatehokkuuden syventymisopintojen laajuus on vähintään 68 op. Jos opiskelija valitsee syventymisopintojen vaihtoehtoisia opintojaksoja siten, että syventymisopintojen laajuus on vähintään 80 op, ei DI-tutkintoon tarvitse ottaa sivuopintokokonaisuutta.
BL20A0401 Electricity Market suoritetaan toisena opintovuotena (DI 2).

Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Jos syventymisopintojen laajuus on vähintään 80 op, ei sivuopintokokonaisuutta tarvitse ottaa DI-tutkintoon. EnTeDI -ohjelmaan suositellaan etäopiskeltavia sivuopintoja.

Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita mitä tahansa LUT:n opintojaksoja. Muiden kotimaisten/ulkomaisten yliopistojen opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutusta ja valinnasita työharjoittelua (opintoluonnoksena, pakollisen työharjoittelun 2 op:n ylittävä osuus) voi myös sisällyttää (anomuksesta).


OpintojaksoMinMax
Ydinopinnot27,0027,00
Syventymisopinnot68,00
Sivuopinnot0,00
Vapaasti valittavat opinnot0,0016,00