Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Laskentatoimi (LAMO) (KaMLAMO_EM)
Kausi: 2023-2024

Osaamistavoitteet:

1. Opiskelija on valmistuttuaan laskentatoimen pätevä asiantuntija, joka
- osaa tuottaa ja arvioida kriittisesti liiketoimintaan liittyvää laskentatoimen informaatiota
- osaa soveltaa liiketoimintaan liittyvää laskentatoimen informaatiota ja tietoa strategisessa päätöksenteossa
- osoittaa ammatillista ja kriittistä näkemystä laskentatoimen ajankohtaisista teorioista ja käytännöistä

2. Opiskelijalla on hyvät valmiudet liiketaloustieteen soveltavaan tutkimukseen ja hän
- osaa systemaattisesti analysoida tieteenalansa tutkimusongelmia
- osaa tehdä hyvin perusteltuja johtopäätöksiä ja pohtia analyyttisesti tutkimuksen vaikuttavuutta

3. Opiskelijalla on kyky toimia vastuullisesti liiketoiminnassa ja
- syvällinen ymmärrys tieteenalaansa liittyvistä vastuullisuuskysymyksistä
- hän osaa arvioida kriittisesti liiketoimintaan liittyvien päätösten vaikutuksia vastuullisuusnäkökulmasta

4. Opiskelija osoittaa hyviä viestintätaitoja ja hän
- osaa tuottaa hyvin argumentoituja kirjallisia raportteja hyviä tieteellisiä menettelytapoja noudattaen
- osaa pitää vakuuttavia ja ammattimaisia esityksiä


Sisältö:

Kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM), laajuus 120 op, suoritusaika n. 2 vuotta (=ylempi korkeakoulututkinto)

Laskentatoimen maisteriohjelma pohjaa kandidaatintutkinnon tai vastaavan tasoisten opintojen kautta saavutettuun osaamiseen.

Tutkintorakenne
Ydinopinnot 54 op
Syventymisopinnot 36 op
Sivuopinnot 24 op
Kieliopinnot 6 op

Opintopisteet yhteensä 120 op (min.)


OpintojaksoMinMax
Ydinopinnot54,00
Syventymisopinnot36,00
Sivuopinnot24,00
Kieli- ja viestintäopinnot6,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00