Opinto-opas

Haku

Tutkinto: Yrittäjyys, Tuotantotalous (TuDYritt_EM)
Kausi: 2023-2024

Osaamistavoitteet:

1. Ymmärtää yrittäjyyttä ilmiötasolla sekä havaitsee ja hyödyntää mahdollisuuksia

· Ymmärtää syvällisesti yrittäjyyden teoreettiset lähtökohdat ja tunnistaa yrittäjyyden alan keskeiset tutkimussuunnat

· Ymmärtää yrittäjyyteen liittyviä yhteiskunnallisia intressejä ja keinoja yrittäjyyden edistämiseen

· Osaa toimia yrittäjämäisesti, rohkeasti ja kokeillen erilaisissa tehtävissä, esim. yritysten liiketoimintayksiköiden johtajana tai yrittäjyyden edistämistehtävissä

· Osaa arvioida ja reflektoida oppimaansa, tunnistaa omat mahdollisuutensa, haasteensa ja tavoitteensa yrittäjänä/ työntekijänä sekä löytää järjestelmällisesti tapoja kehittää itseään

2. Osaa luoda uutta ja kehittää olemassa olevaa liiketoimintaa

· Löytää, tunnistaa ja hyödyntää erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä osaa arvioida yritysidean toteutettavuutta

· Osaa kehittää omaa ideaa eteenpäin kohti yritystoiminnan käynnistämistä ja hyödyntää näissä prosesseissa yliopiston uusinta tietoa ja osaamista

· Osaa verkottua yrittäjämäisesti ja muodostaa moniosaavia start-up-tiimejä

· Ymmärtää omistajuuden ja omistajaosaamisen roolin yrittäjyyden keskeisinä elementteinä ja tuntee omistajan mahdollisuudet ohjata yritystä ja omaa omistustaan haluamaansa suuntaan

· Osaa analysoida yritysten menestystä monipuolisesti sekä johtaa, arvioida ja kehittää yritystä ja sen toimintaa sekä kasvun eri vaiheita

· Osaa analysoida yrityksen toimintaympäristöä ja keskeisiä sidosryhmiä sekä ymmärtää näiden vaikutukset liiketoimintaan ja sen kehittämiseen


Sisältö:

Yrittäjyyden DI-ohjelma on 120 opintopisteen laajuinen tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkintoon johtava DI-ohjelma, jossa keskitytään laajasti yrittäjyyden eri ilmiöihin. Koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat yrityksen synnyttämiseen, kehittymiseen ja kasvun eri vaiheisiin.

Yrittäjyyden DI-ohjelmasta valmistuu tuotantotalouden diplomi-insinööriksi, syventymiskohteena yrittäjyys. Tutkinto antaa valmiudet toimia esimerkiksi yrittäjänä, liiketoimintayksikön johtajana tai yrittäjyyttä edistävissä tehtävissä esimerkiksi yritysneuvojana tai eri yritysrahoittajien palveluksessa. Myös työnantajat arvostavat yrittäjämäistä työotetta lähes missä tahansa tehtävässä.


OpintojaksoMinMax
Ydinopinnot16,00
Syventymisopinnot80,00
Sivuopinnot24,00
Vapaasti valittavat opinnot0,00